Vleugels

Twee eenakters waarin een ontmoeting plaats vindt tussen mensen, die ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen hebben. “Vleugels” gaat uiteindelijk over mensen, die buiten spel zijn komen te staan. Heel uiteenlopende figuren, die elkaar aan de zijlijn ontmoeten. In het eerste stuk komt een keurige dame uit de provincie in contact met een zwerfster in Amsterdam.
In hun merkwaardige conversatie lijken ze volkomen langs elkaar heen te praten, wat leidt tot verwarring en erg komische associaties. Maar en passant passeren veel herkenbare gevoelens de revue, zoals eenzaamheid en wantrouwen jegens de medemens. Spel: Pieter Jongsma en Gert Kruyt. Regie: Elisabeth Loot-Verlee. De tweede eenakter gaat over de ontmoeting tussen een prostituee en haar klant. Maar of dit bezoek het gewenste resultaat oplevert? De man heeft een heel bijzondere wens, iets wat geheel buiten haar eigen belevingswereld ligt. Ze stemt aanvankelijk toe, wat leidt tot hilarische momenten. Dan kantelt het stuk en komt de dramatiek achter de lach tevoorschijn.  Spel: Elisabeth Loot-Verlee en Jan v.d. Smissen. Regie: Bastiaan Verhorst. Vleugels is een productie van Tejaterthuis|Toneelgroep Punt uit Amersfoort. We hopen u te mogen begroeten bij één van deze boeiende voorstellingen op vrijdagavond 27 febr., aanvang 20.15 u en op zondagmiddag 1 maart, aanvang 14.30 u. De toegangsprijs bedraagt € 10,-.