Trojka Toneel: ‘Het Laatste Kievitsei’

Vannacht, 03.00 uur,  is de zomertijd weer afgelopen. Uurtje langer slapen en dan later…..op naar het theater:

Zondag 25 oktober, aanvang, LET OP:  14.00 uur én 16.00 uur. In verband met de corona maatregelen speel Trojka Toneel bij ons   twee voorstellingen.

‘Het Laatste Kievitsei’ van Het Volk, is het derde deel van een trilogie over het Mannelijk Onvermogen. Werden in de eerste voorstellingen ‘Blauwdruk’ en ‘Kaaljakkers’ respectievelijk de onmacht tot samenwerken en het gebrek aan daadkracht centraal gesteld, in ‘Het laatste kievitsei’ ontstaan al snel de eerste haarscheurtjes in een bestaan dat eerst zo zeker leek. De drie halfbroers Henk, Cor en Wim worden door de plotselinge dood van hun moeder meedogenloos op zichzelf teruggeworpen. Nieuwe visies en bespiegelingen zijn noodzakelijk om aan de grote leegte in hun leven het hoofd te bieden. Hun inzet is weliswaar optimaal, maar hun naïeve toekomstvisie en de trivialiteit van alledag dreigen hen beentje te lichten.

Een impressie van een repetitie:  http://www.youtube.com/watch?v=WGAKcdbuDhI

Reserveren verplicht: theaterkk@gmail.com                    Entree: € 17,-