Trojka Toneel: ‘De goede dood’

Zondag 7 mei, aanvang 14.30 uur, speelt Trojka Toneel wederom bij ons. Ditmaal met het stuk ‘De goede dood’ van Wannie de Wijn.

‘Ik heb niks te maken met de dood. De dood is van jullie. Het sterven is van mij.’

Wannie de Wijn schreef zijn succesvolle toneelstuk over de laatste avond in het leven van Bernhard, die beslist heeft om euthanasie te plegen omdat hij terminaal ziek is en waardig wil heengaan.
Dat maakt heel wat los bij zijn naasten; zijn zorgzame geliefde, zijn jongere broer, een schreeuwerige zakenman, die botheid over het voetlicht brengt en hem neerzet als een schrijnend komische figuur, zijn geëmotioneerde dochter, de zwakbegaafde, aandoenlijke jongste broer en de huisvriend en dokter, die de handeling uiteindelijk moet verrichten en zich daar met veel whisky op voorbereidt.
Er wordt gelachen, gedronken, ja zelfs gezongen, maar er wordt ook geworsteld en gehuild, gescholden en geschreeuwd, die laatste avond van Bernhards leven. De twijfels en dilemma’s overheersen in het pijnlijke besef dat Bernard er de volgende ochtend niet meer zal zijn. Aan de laatste avond in het leven van Bernhard, gaat de scene vooraf, waarbij de familie precies om negen uur s’ ochtends afscheid van Bernard neemt.

Het tragikomische toneelstuk ‘De goede dood’ van Wannie de Wijn brengt een mengeling van ontroering en relativerende humor teweeg, die zich uiteindelijk vertaalde in het winnen van de Toneel Publieksprijs in 2008.

Spel: Anja Tertoolen, Dick Nijman, Eric Veldman, Edwin van der Kooij, Frans Agasi en Janna Ruigrok
Regie en vormgeving: Corien Ottes
Techniek: Peter Leydekkers

Reserveren: theaterkk@gmail.com                    Entree: € 18,-