Theater Kleintje Kunst

Historie

Het begon allemaal in 2006 toen het einde van toneelvereniging Kunst en Genoegen onafwendbaar leek. Toneelvereniging K&G,          opgericht in 1934, was het grootste toneelgezelschap in Hilversum met ooit meer dan 2500 leden en donateurs. Meestal werden er vier voorstellingen in Schouwburg Gooiland gegeven, waarbij de repertoirekeuze breed was: van klucht en volkstoneel tot komedie, drama en musical. Grote producties en kwalitatief hoogwaardig toneel.

Echter….. tijden veranderen.

Qua vrijetijdsbesteding waren er inmiddels zó veel mogelijkheden, waaronder film, televisie, en zeker de computer, dat het traditionele verenigingsleven (o.a. op toneelgebied) het zwaar te verduren kreeg. Zo zwaar, dat het einde zelfs in zicht kwam! De kosten voor de               producties, zoals b.v. de huur van een theater, zijn in deze tijd niet meer op te brengen. Ook al omdat er een terugloop ontstond in het aantal donateurs. Een behoorlijk aantal trouwe donateurs werd            ouder of verhuisde en haakte om die reden af, terwijl anderen helaas overleden. Om te kunnen overleven moest er een andere koers             worden gevaren!

En die kwam met het aantreden van een nieuw bestuur, onder               leiding van Eugène Mennen, die het plan had opgevat om in het             “eigen” gebouw de voormalige repetitieruimte om te bouwen tot een heus theatertje. Zeer van deze tijd zijn deze minitheatertjes, waarbij de intimiteit als heel plezierig wordt ervaren, want je waant je er          bijna medespeler. Dankzij een lening werd door het nieuwe bestuur en enige ‘die-hards’ in een klein half jaar het ontwerp (Mennen Architektuur) in eigen beheer fysiek overeind getild: ‘Theater Kleintje Kunst’ was geboren! Het was een opvallende gebeurtenis in het Hilversumse en werd door velen zeer enthousiast ontvangen. De officiële opening werd in december 2007 verricht door de toenmalige wethouder van Cultuur, Erik Boog. Inmiddels hebben we in 2017 ons tweede lustrum mogen vieren en zijn we op weg naar het derde in 2022!

Sinds medio 2007 zijn er twee tot vier keer per maand voorstellingen van verschillende aard, zoals beroeps- en amateurtoneel, solo-optredens, cabaret, poëziemiddagen, KleintjeKunstCafé, KKImpro, KKKlassiek, Sinterklaas- en Kerstvoorstellingen en, uiteraard, de eigen producties van  Kleintje Kunst Theatergroep.

Voor de goede orde nog even dit: we worden niet gesubsidieerd en alle voorkomende programmeringen, werkzaamheden, verbouwingen, onderhoud, enz. worden bekostigd uit de inkomsten uit de voorstellingen, alsmede donaties van ‘Vrienden van Theater Kleintje Kunst’ en worden verricht door vrijwilligers.

U ziet, dat we dus zeer afhankelijk zijn van uw steun en zijn u                   daarvoor dan ook bijzonder dankbaar.

Word ook Vriend: https://www.theaterkleintjekunst.nl/lid-worden/ Tot ziens in het theater!

In 2007 baarde K & G haar kroonprins: Theater Kleintje Kunst!

Theater Kleintje Kunst

 

en Kleintje Kunst TG