De Amerikaanse holocaust

Zondag 28 april, aanvang 14.30 uur is er in het kader van de 4-mei viering nu een heel ander soort herdenking: ‘De Amerikaanse holocaust’.

Cameahwait:  “Ik behoor tot de inheemse bevolking, ook wel indianen geheten, van het continent dat Amerika wordt genoemd.
Ik heb een persoonlijke missie om de bewustwording te vergroten over wat er met de inheemse bevolking van Amerika is gebeurd en nog steeds gebeurt.

Mocassins aan zijn voeten, een choker rond de hals en een veer in zijn haar. Indiaan Cameahwait vertelt dat hij onwetendheid wil wegnemen over de onderdrukking van indianen in Amerika. “Het gebeurt nog steeds.” Op de vraag vraag waar het fout is gegaan met de indianen, wil hij via lezingen antwoord geven en hij start met ‘De Amerikaanse holocaust.’

De veer moet je vergelijken met een kruisje bij de Katholieken. Het is een veer van de adelaar die het hoogste vliegt van alle vogels en in directe verbinding staat met God, daar symbool voor is.”

Ontheemd

Cameahwait gebruikt zijn inheemse naam nog maar vijf jaar, werd daarvoor Gino genoemd. “Die naam paste eigenlijk nooit bij mij,” begint hij zijn verhaal. “Het was mijn roepnaam, maar eigenlijk wist ik mijn hele leven nooit wat te doen.” Hij voelde zich ontheemd. Dat hij was geboren in bezet gehouden gebied, en later in verschillende plaatsen woonde waaronder Woerden, droeg er niet aan bij. “Ik woon nu in Culemborg, wil wel terug naar Woerden maar om de kinderen een vaste plek te bieden blijven we daar wonen.” Het ontheemd voelen had niet alleen met het vele verhuizen te maken. “Ik probeerde verschillende dingen, een opleiding bij justitie, twee keer een baan bij de Politie, de laatste bij de Parketpolitie. Daar kom je veel agressieve mensen tegen en ik werd er vanwege mijn rustige uitstraling altijd bij gehaald, maar nam het wel mee naar huis.”

Ontwikkeling

Hij kwam thuis te zitten met PTSS en kreeg een visioen. “Ja, sorry, wij zijn wat minder nuchter, maar toen ik depressief op bed lag kreeg ik een visioen van een Indiaanse vrouw die naar mij toekwam met een lepel aarde.” Dat was een keerpunt in zijn leven. “Ik wist wel waar ik vandaan kwam maar had er niets mee gedaan, vanaf dat moment ben ik onze afkomst gaan onderzoeken en mijn naam gaan gebruiken.” ‘Dat betekent ‘hij die niet loopt. “Vernoemd naar een opperhoofd van de Shoshone. Ik ben er tevreden mee, bij ons is een naam heel belangrijk, het geeft je ontwikkeling aan, dus als je ouder wordt kun je een andere naam krijgen.”

De ‘Ontdekking’

Zijn onderzoek richtte zich allereerst op Columbus. “De ‘ontdekker’ van ons, net of je een plantensoort of een diersoort ontdekt. Met mensen heb je ontmoetingen.” Helaas was dat met de Indianen nooit zo. “Het recht op hun eigen land is de Indianen afgepakt, we mochten wonen in reservaten, maar die kun je vergelijken met concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. Er werd gemarteld, verkracht, gemoord, we moesten als slaven werken en kinderen werden afgepakt en illegaal ter adoptie aangeboden en dat gebeurt nog steeds.” Cameahwait is Lakota/Shoshone en komt gewoon voor zijn afkomst uit. “Onze ‘ontdekkers’ hebben zich nooit aan ons aangepast, ik ga me ook niet aanpassen.”

(interview door Winny van Rij voor de Woerdense Courant)

Reserveren: theaterkk@gmail.com of bel/sms 06-54220108

Entree:  € 12,50