Bestuur

Het reilen en zeilen van Theater Kleintje Kunst wordt mogelijk gemaakt door het bestuur.

Het bestuur van Theater Kleintje Kunst | Kleintje Kunst TG kunt u bereiken via onderstaande wegen:

Voorzitter Eugène Mennen tel.: 06-54220108 theaterkk@gmail.com
Secretaris Ben van Leeuwe tel.: 06-47680149
Penningmeester Fred de Vink tel.: 06-22219982

 

 Bankrelatie:
Rekeningnummer: NL19 INGB 0000 614 464 t.n.v. Kleintje Kunst, Hilversum

 

en Kleintje Kunst TG