Bestuur

Het reilen en zeilen van Theater Kleintje Kunst wordt mogelijk gemaakt door het bestuur.

Het bestuur van Theater Kleintje Kunst | Kleintje Kunst TG kunt u bestaat uit:

Voorzitter Eugène Mennen tel.: 06-54220108 theaterkk@gmail.com
Secretaris Richard Meijer
Penningmeester Eric Brand

 

 Bankrelatie:
Rek.nr. NL52 INGB 0007 7743 13 t.n.v. Stichting Kleintje Kunst

 

en Kleintje Kunst TG