Theater Kleintje Kunst

Historie

In 1934 werd het amateurtoneelgezelschap Kunst en Genoegen (K&G) opgericht, dat uitgroeide tot een begrip in Hilversum. Met zeer goed bezochte voorstellingen en kwaliteit op de planken lange tijd zelfs een toonaangevend amateurgezelschap in Nederland, niet in de laatste plaats door het grote aantal leden/donateurs (meer dan 2500!). De repertoirekeuze was breed: van klucht en volkstoneel tot komedie, drama en musical. Na de Tweede Wereldoorlog tot enkele jaren geleden was K&G vaste bespeler van Schouwburg Gooiland. Het was een zeer b(l)oeiende tijd, waarin op zijn top, per voorstelling, vier avonden voor een uitverkochte zaal werd gespeeld.

Maar bezoekers werd niet alleen cultuur, maar ook een stuk gezelligheid geboden.

Echter, tijden veranderen. Een veelheid aan nieuwe ontspanningsmogelijkheden vervangt het verenigingsleven en zo lijkt er thans een einde te komen aan 72 jaar Kunst en Genoegen. Hoewel anno 2006 ‘verenigingsleven’ welhaast een achterhaald begrip is geworden, is er nog steeds “kunst en genoegen” daarin. Ondanks dat het door film, televisie en computer enigszins in de verdrukking is geraakt, biedt een toneelvoorstelling publiek en toneelmakers door de directe confrontatie – het gezamenlijk beleven – zoveel meer.

De kosten voor de producties, zoals b.v. de huur van een theater om je voorstelling letterlijk ‘ten tonele’ te brengen, zijn in deze tijd nauwelijks meer op te brengen. Toch zagen enkele leden van K&G reële mogelijkheden voor een ‘doorstart’ van K&G, zij het in een gewijzigde vorm. Immers, K&G beschikt over een eigen clubgebouw (met ruimte voor decorbouw en een bar/foyer) gelegen in het groen, buiten het centrum. Ziehier een unieke locatie voor een minitheater in Hilversum. Mede gezien het feit dat er in Hilversum nauwelijks nog plekken zijn waar (toneel)voorstellingen van amateurverenigingen tegen geringe kosten kunnen worden gegeven, is het zaak een plek als deze te behouden en daarbij eventueel ook beschikbaar te stellen voor producties van andere verenigingen, cabaretgroepen, solo-optredens e.d.

Een minitheater is een succesvolle formule gebleken. Het publiek is in een klein theater veel directer betrokken bij de voorstelling en door het geringe aantal plaatsen (in dit geval max. 40) worden de voorstellingen meerdere avonden per productie gegeven. Het publiek heeft in een tijd van overvolle agenda’s gelegenheid uit meerdere avonden te kunnen kiezen en, ook heel belangrijk, de acteurs/spelers kunnen meerdere keren optreden. Met een eigen (mini)theater zijn er bovendien voor spelers en publiek zoveel meer mogelijkheden.

En ziedaar; K & G baarde in 2007 haar kroonprins: Theater Kleintje Kunst!

Theater Kleintje Kunst

 

en Kleintje Kunst TG