UITGESTELD: “Ga maar rustig slapen”

DEZE VOORSTELLING IS UITGESTELD TOT VOLGEND SEIZOEN!

Zondag 13 mei, aanvang 14.30 uur, speelt Dorine van der Klei haar programma: “Ga maar rustig slapen”.

Een avondvullende theatervoorstelling in woord en muziek die een beeld geeft van hoe de periode kort voor, tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog in, voornamelijk,Nederland werd ervaren.
De voorstelling bevat materiaal van radio Oranje, verzetspoëzie, straatliedjes, alternatieve versies van o.a. “De Voetbalmatch” van Louis Davids en van “Lili Marlene”, liedjes van “The Ramblers” en van Eddy Christiani, politieke grapjes, aan het front gespeelde en naar Nederland overgewaaide amusementsmuziek, liederen van Bertolt Brecht, al dan niet vertaald, van Kurt Tucholsky e.a., teksten en muziek uit de concentratiekampen (o.a. de “Westerbork Serenade” van Johnny en Jones), maar ook materiaal uit het NSB cabaret van Paulus de Ruiter (Jacques van Tol) en uit de, in de oorlog doordraaiende, Duitse film- en amusementsindustrie.

Samenstelling en vertalingen: Dorine van der Klei

Deze voorstelling werd behalve in het reguliere theatercircuit ook gespeeld op universiteiten en scholen, in musea en op vele andere locaties. De VARA bracht een cassette met de liedjes (zonder de gesproken teksten) uit.

Reserveren: theaterkk@gmail.com of bel/sms 06-54220108

Entree € 17,-